Các gói VR/AR đảm bảo việc làm

Price 500,000 250,000
0 Review

* NO2 + No4 khóa học + công việc thực công ty phù hợp với chương trình = việc làm sau khi hoàn thành.
* Trồng trọt + kết hợp việc làm phối hợp với Hiệp hội công nghiệp thực tế tăng cường ảo Hàn Quốc

Tổng quan về bài giảng
VR, còn được gọi là thực tế ảo, đề cập đến một môi trường hoặc không gian tương tự như thực tế được tạo ra nhân tạo thông qua công nghệ, nhưng không thực sự. Google, Facebook, Samsung và các công ty lớn khác đang dẫn đầu thị trường VR, và Unity VR được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp nội dung, bao gồm anime và phim. Khóa học này là nền tảng của các khóa học Unity VR cho những người quan tâm đến VR hoặc những người muốn phát triển các trò chơi hợp thời trang.

Mục tiêu học tập
Bất kỳ ai muốn tạo nội dung VR thông qua Unity 3D nhằm mục đích tìm hiểu bí tích phát triển trò chơi VR với một dự án thống nhất nhanh chóng và dễ sử dụng.

Những gì để học
– Những người không có kinh nghiệm lập trình hoặc phát triển trò chơi nhưng muốn tạo trò chơi VR & nội dung
– Các nhà phát triển không chuyên ngành và indie quan tâm đến trò chơi VR & sáng tạo nội dung
– Các lập trình viên cấp cơ bản muốn tạo trò chơi VR bằng cách sử dụng công cụ UNITY
-Kế hoạch, nhà phát triển, thiết kế, PM, vv những người muốn trải nghiệm trò chơi VR & quá trình sáng tạo nội dung từng bước từ đầu

Các tính năng bài giảng
Khóa học này sẽ phát hành một chứng chỉ AC chính thức thống nhất khi hoàn thành.
Từ lập kế hoạch, phát triển, và thực hiện các trò chơi, bạn có thể hoàn thành khóa học với một khóa học thực thế giới cho phép bạn thực hiện toàn bộ bước vào cơ sở dự án, và sau đó bạn có thể làm cho các trò chơi một sản phẩm.
Ngoài ra, khóa học này thông qua NCS ‘ trò chơi nội dung tạo ra khu vực 4 và 5 tiêu chí cho việc học tập.

Làm thế nào để học
Bài học video có thể được giảng dạy trên web hoặc di động.

Tiêu chí phát hành chứng chỉ (hoàn thành)
Cấp chứng chỉ cho tỷ lệ tiến độ (90) hoặc cao hơn, tổng điểm (60) hoặc cao hơn (phát hành khi cả hai tỷ lệ tiến độ và tổng điểm được đáp ứng)

Admin bar avatar
인피닛 비주얼 ( VR,AR, 홀로그램 및 인터랙티브 콘텐츠 ) 대표
성결대학교, 서울사이버대학교 겸임교수
Representative of Infinite Visual (VR,AR, holographic and interactive content)
Sungryul University, Professor at Seoul Cyber University
Admin bar avatar

유성모/Sungmo Yoo VR 콘텐츠 제작/Creator of VR content

현 PLUG VR 대표
분당대진고등학교 UNITY 전담 강사
명지전문대학 고교연계사업 ‘가상현실 콘텐츠 제작과정’ 교과목 특강

PLUG VR CEO
UNITY Lecturer at Bundang Daejin High School
Special lecture on 'Production of Virtual Reality Content' on Myungji University High School Connection Project

Leave a Reply